PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WOLI ZARCZYCKIEJ

PRAWO I DOKUMENTY


 

Zgodnie z  Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj.Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz .883 ze zm.) ,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji ( Dz. U. z2002 r. Nr 23 poz.225 ze zm.)
administratorem  danych osobowych dzieci ( jaki i ich rodziców)  uczęszczających do naszego przedszkola jest dyrektor przedszkola.