PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WOLI ZARCZYCKIEJ

ROZKŁAD DNIA

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 

 

6:30-7:45           Schodzenie się dzieci wg ustalonych godzin. 
                           Czynności higieniczne- mycie rąk.  
                           Zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań

                                 i inwencji dzieci.
                           Praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym.

 

7:45-8:10           Prace porządkowe, ćwiczenia poranne.
                          Czynności higieniczne- przygotowanie do śniadania.

 

8:10-8:35          Śniadanie.Wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas posiłku.
 

8:35-11:30         Zajęcia edukacyjno-wychowawcze zgodne z podstawą
                          programową wychowania przedszkolnego.
                          Wspieranie wszechstronnego rozwoju  dziecka.
                          Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne.
                          Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.
                          Zabawy spontaniczne, swobodne.
                          Imprezy okolicznościowe.                               

 

11:30-11:45       Czynności higieniczno-porządkowe.        
                          Przygotowanie do obiadu.

 

11:45-12:20       Obiad. Wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas posiłku.  
 

12:20-12:35       Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej
                           przez nauczyciela lub z nagrania.          
  

 12:35-15:30      Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.
                           Praca wyrównawcza, indywidualna, zespołowa.
                           Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
                           Konsultacje indywidualne z rodzicami.
                           Rozchodzenie się dzieci.