PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WOLI ZARCZYCKIEJ
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"
data dodania: 2022-02-04 17:56:58

Nasze Przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Projekt realizowany jest w dwóch grupach dzieci 5 i 6 letnich (Gr. V i VI).

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3